Kurumsal Danışmanlık

 

Enstitümüz 20 yılı aşkın süredir edindiği tecrübesini profesyonel iş hayatının istifadesine 4 alanda;  iş kurma, iş geliştirme, kriz çözümü ve yatırım yapma alanlarında sunmuştur. Sahadaki futbol maçını tribünden seyreden taraftarın ofsayt pozisyonuna daha çabuk hâkim olması misali gibi, dış göz ile kurumu gözlemleyip kendi geliştirdiği stratejiler ile teşhis ve tedavi süreçlerini yöneten enstitümüz, huzur veren bir iş yönetim süreci ortaklığı vadediyor.

 

Herkes Duysun

 

İş Başlangıcı Danışmanlığı

‘Ne iş yapacağız?’ sorusu kurcalar zihnini yeni müteşebbisin. Zira yüzlerce alternatifin ve sorunun içinden yalnız içgüdü ile çıkmak mümkün müdür? Çevresinden faydalı olmak isteyen yakın çevrenin ise hangi birinin hangi söylediği tam anlamıyla referans alınabilecektir? Pek çok ‘acaba’ vardır aşılması gereken ve bunlar nasıl aşılacaktır?

- Hangi sektörde işe başlamalı?

- Seçilen işin sermaye gereksinimi nedir? Kısa ve uzun vadeli kazanç fizibilitesi ne olacak?

- Başlanılacak sektörün gereklileri neler?

- Dükkan veya ofisin lokasyonu neresi olmalı?

- Asgari personel ihtiyacı nedir?

- Bu personel hangi metotlarla işe alınacak ve yeni bir kurumun kültürü nasıl oluşturulacak?

- Yapılan işe ait marka,logo ve motto ne olacak?

- Hangi pazarlama argümanları, ne şekilde ve nerede kullanılacak?

- Sanal satış ağı ve yönetimi nasıl oluşturulacak?

- Rakipler kimler? Pazar yönetimi nasıl yapılacak?

- Riskler neler? Bunlar nasıl yönetilecek?

Bunlar ve bunlar gibi pek çok soru bekliyor işin daha en başında… Zamanın çok hızlı aktığı yeni dünyada her ne kadar hızlı karar verme ve aksiyona geçme önemli ise de iş başlangıcında yapılacak doğru planlama, yatırım yapılan maddesel sermaye kaybının ve hayallerin yıkılmasının önüne geçer. Bu sebeple ‘ben iş kuracağım’ kararının hemen ardından doğru ve tecrübeli bir partner olan enstitümüz yürüyüşün her adımını planlayarak tereddütlerin asgariye inmesini sağlayacak, düşünülmeyen kötü senaryoları akla getirerek gerekli önlemlerin alınmasına vesile olacak ve kervanın yolda düzülmesini değil; daha en baştan kervanın yolunun planlanmasını telkin edecektir.

 

İş Geliştirme Danışmanlığı

Uykusuz geceler, alınan işlerin son dakikada yetişmesi ile yaşanan sevinçler ve ortadaki tencereden hep beraber yenen yemekler… Bazen de masaların hepsi dolu olduğu için açılır masa ve tabure ile mahcubiyetle ağırlanan müşteriler…

Büyük bir özveri ve çalışma ile başlayan, ‘tutacak mı?’ kararsızlığından ‘artık tuttu’ güvenine taşınan; ‘şimdi nasıl büyüyeceğiz?’ merakı ile yeni bir başlangıca taşınan iş yerimiz artık yeni bir adıma hazır…

 

- Şu an ki işyerimiz durmalı mı? Yeni bir yere mi taşınmalıyız?

- Ana sermaye ile büyüyelim, borçlanarak mı?

- Bayilik vermek istenirse pazar tepkisi ne olur?

- Bayilik türleri, şartları ve destekleri nasıl planlanmalı?

- Büyümenin zaruriyeti olan kurumsallaşma adımları nasıl planlanmalı?

- İş tanımları ve iş akış şeması nasıl olacak?

- Herkesin her şeyi yaptığı bir süreçten her çalışanın kendi işini yaptığı profesyonelleşme dönemine sancısız geçiş nasıl sağlanacak?

- İş sahibinin en küçük sıkıntıya dahi müdahale etmek zorunda olduğu, bu sebeple iş gelişimine adapte olamadığı bir başlangıç döneminden; her çalışanın yetki ve sorumluluğunun ve her sıkıntının mesulünün belli olduğu bir organizasyon nasıl düzene sokulacak?

Bu ve benzeri pek çok sorunun nasıl aşılacağı ve büyüme sürecinin nasıl yürütüleceği baş ağrıtabilir. Lakin insan fıtratı ve iş tanımı bileşkesi alanında uzmanlaşan enstitümüz, iş gelişim sürecini profesyonelce yöneterek işletmenin bir üst klasmana yükselmesinde etkin rol oynayacaktır.

 

Gizli Sıkıntı Danışmanlığı

Uzun yıllara dayanan bir geçmiş ve oturmuş bir işletme anlayışı… Hizmet almaya gelen her müşterinin adım adım alacağı hizmetin programlandığı kolektif bir yapı… Dıştan her bakışın takdir ettiği, ancak işin başındaki yöneticinin farkındalığında olan sancılı bir dönem…

- Çalışanların performans düşüklüğünün sebebi ne?

- Aidiyet duygusunun gittikçe azalmasının önüne nasıl geçilecek?

- Şevkle işine sarılan personel artık neden devamlı mesai saatinin bitmesine odaklı?

- Alt ve orta yöneticilerin yönetim performansları ne seviyede?

- Tüm personelin üst yönetime bakış açısı nedir?

- Yoğun negatif kulis ve kutuplaşmadan nasıl kurtulmak gerekir?

- İnsan Kaynakları departmanının iş tanımı nedir? Üst yönetim ile iletişim eksikliği yaşıyor mu?

- Atalet, kurumun normalleşmiş bir hali oldu mu?

- Satış rakamlarının standart ve alışılmış hali, daha çok performans gösterilerek cironun arttırılmasının önüne geçiyor mu?

- Tüm çalışanların iş gelişimi için sürekli eğitim ve motivasyon programları düzenleniyor mu?

- İş ile sıkıntılar nasırlaşmış ve düzeltilemez kabul edildiği için çözüm aranmıyor mu?

Bu ve çok daha farklı sorular iş akışının önünde engel oluşturuyor olabilir. Küçük pek çok çözülmeyen sıkıntının tezgâh altına süpürülüp gizlenmesi sebebiyle, işl gelişimi için atılan adımlar sonuç vermiyor olabilir. Aynı ortamda uzun dönemdir çalışılması sebebiyle sıkıntılar rutin hale gelmiş ve meslek körlüğü oluştuğu için görülemiyor olabilir.

Enstitümüz ön fizibilite sonrası doğru planlama yaparak dış göz olacak, sorunları tespit ederek üst yönetimle koordineli olarak çözüm amaçlı eğitim, motivasyon ve sorun giderme programları düzenleyecektir. Mücadele yorgunluğundan dolayı stabil hale gelen ve iş’in kapsamı içinde kabul edilen kronikleşmiş sorunlar çözülerek iş akışının herkesin mutlu olacağı hale gelmesi ve performans artışı sağlanacaktır.

 

Yatırım Danışmanlığı

Enstitümüz bireysel ve kurumsal anlamda yatırım yapmak isteyen yurt içi ve yurt dışı ikametli yatırımcıları, dirsek temasında olduğu projeler ve kurumlar ile buluşturarak doğru yönlendirme yapmaktadır.

Tanıştırma, sermaye aktarımı ve projenin yatırım sonrası takibi konularında izlenmesi gereken yöntem danışmanlık alanımızdır.

EĞİTMEN KALFALIĞI

Bir Muallimin Çıraklık Yolculuğu...

Dynamic Medya | Copyrights © 2018