Ruh Mühendisliği

‘‘Sana ruhtan sorarlar; de ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir."
(Kur’an-İsra Suresi- 85. Ayet)

 • Herkes Duysun

  Bir konferans sonrası bir genç konuşmacıdan izin isteyerek bir soru yöneltti. 
  ‘Hocam, İslam kolaylık dinidir değil mi?’
  ‘Evet’
  ‘Peki, o zaman insanın Allah ile irtibata geçmesi için neden kıyafetlerinin bir kısmını sıyırması ve yaz-kış demeden su ile abdest alması gerekiyor? Bu günün akışı içinde büyük bir zahmet. Ayrıca bu abdest sonrası bedensel pek çok hareketlerle ile bilmediği şeyleri söylediği ve adına namaz denen ibadet neden zaruri? Bu daha büyük bir zahmet! Neden ellerimizi yıkayarak açıp dua edip geçemiyoruz? Bütün bunlara neden gerek var?’’
  Bu soruyu duyduğu zaman önce kendinde sonra herkeste oluşan soruyu gördü konuşmacı önünde:
  ‘Niye?’ 
  Öyle ya tüm kâinatta bir prensipler mekanizması işlediğine göre bu mekanizmanın mimarı bütün bunları da bir gereklilik esasına göre inşa etmiş olmalıydı. Hayat bir öğrenme merkezi, bir üniversite idi ve insan kendini, özünü öğrenmeli akabinde de bu öz’ün kapasitesi ve yetkinliklerine göre yol almalıydı. Bu sorunun cevanına ulaşma çabası tüm zaruriyetlerin fenni bir sebebi olduğu muhteşem mantık paradigmasını öğretti konuşmacıya. Konuşmacı halen öğrenmeye; öğrendiklerini öğretmeye devam ediyor. Amaç ‘oku’ ya hizmet etmek; ‘doku’ mak zira…
  Öğrenmeli ki insanın öz’ü aynada baktığı zaman görmediği, ama ebedi olarak varolanıydı; Ruh’tu… 
  Kişinin yaşam üniversitesinde alması gereken diplomanın öğretilerinin saklandığı yer;  Ruh’ unun çapını öğreneceği Mühendislik yolculuğuydu…
  Bu sebep Rektörü belli, Dekan’ı atanmış bu üniversitenin Ruh Mühendisliği Fakültesi ‘hadi’ diyor herkese.
   
  3 aşamalı bir müfredatı var bu fakültenin:
  - Virgül (,) Takvimi
  Ruh Mühendisliğine giriş ve temel zaruriyetlerin fenni mülahazaları - 6 ders, proje ve sınav
  - Noktalı virgül (;) Takvimi
  - Temel zaruriyetler sırasında kullanılan sözsel şifrelerin zihin ve ruh anlamları – 6 ders, proje ve sınav
  - Nokta (.) Takvimi
  Harflerin ve birleşimlerinin enerji şifreleri, doğadaki canlıların ortak enerji şifreleri ve birbirlerinin açığını kapatma prensipleri – 6 ders, proje ve sınav
   
  Nokta Takvimi mezunları Ruh Mühendisliği dersleri vermek için yetiştirilmekte ve gereken dersler enstitü yerleşkesinde kendisine verilmektedir.

   

Virgül Takvimi

"Tüm başlangıçların devamı var."

Devamı

Noktalı Virgül Takvimi

"Bitirmeden önce durmak ve yeniden başlamak gerekir."
Devamı

Nokta Takvimi

"Tüm bitmeler yeni bir başlamadır."

Devamı

 

 

 

EĞİTMEN KALFALIĞI

Bir Muallimin Çıraklık Yolculuğu...

Dynamic Medya | Copyrights © 2018